Code of conductCode of conduct

For sko- og lærvareindustrien, som produserer og omsetter side produkter i hele verden, spiller foretningskodeks en viktig rolle. Denne kodeksen (Code og Conduct) er avtalt av bransjeforeningene for sko-og lærvareindustrien, og Rieker oppfyller disse til fulle.

Rieker er også medlem av CADS- et samarbeide mellom det tyske skoinstitutt, som arbeider med saker om forurensende stoffer i sko, og er engasjert i initiativet om å unngå skadelige stoffer. For mer informasjon henviser vi til www.cads-shoes.com.