SLABSAJŪTA, PATEICOTIES PAREIZĀM FUNKCIJĀM IEŠANAS, STĀVĒŠANAS, SĒDĒŠANAS LAIKĀ

  • Lighter
  • Flexibility
  • Roomier
  • Shock absorbing