Code of conductCode of conduct

For sko- og lædervareindustrien, der producerer og afsætter deres produkter i hele verden, spiller forretningskodekset en vigtig rolle. Dette kodeks (Code of Conduct) er aftalt i brancheforeningerne for sko- og lædervareindustrien, og Rieker efterlever dette kodeks til fulde.

Rieker er også medlem af CADS – et samarbejde imellem det tyske skoinstitut, der beskæftiger sig med emnet om forurenende stoffer i sko - og er engageret i initiativet til at undgå skadelige stoffer. For mere information henvises til www.cads-shoes.com.